MENÜ KAPAT

Güncer ve Şahin Yerel Yönetim Reformu toplantısında!

Belediye Başkan Yardımcımız Leyla Güncer ve Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Şahin, Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi Odak Grup Toplantısı’na katıldı. Çevrim içi düzenlenen toplantıda belediye meclisinin temsil gücünden, denetim ve hesap verebilirlik gibi çok sayıda konu ele alındı.

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu AB tarafından finanse edilen ve BM Kalkınma Programı tarafından yürütülen “Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projesi” hakkında çevrim içi toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcımız Leyla Güncer ve Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Şahin katıldı.

Çok sayıda konu konuşuldu

Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda belediye meclisinin temsil gücü, aday adaylığı süreci, seçim sistemi, meclislerin gücü ve etkinliği, seçmenlerle ve sivil toplumla ilişkiler, denetim ve hesap verebilirlik gibi konular ele alındı.

Projenin amacı

Projenin genel amacı, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanması. Proje kapsamında yerel seçim sistemi reformu ve belediye meclislerinin güçlendirilmesi üzerine bir tavsiye raporu hazırlanması başlıklı faaliyet kapsamında; yerel seçim sistemi ve belediye meclisleriyle ilgili kurallar, çalışma esasları konularında, merkezi ve yerel yöneticilerin görüşlerini almak üzere, odak grup görüşmeleri yapılması öngörüldü. Söz konusu görüşmelerin bulguları merkezi ve yerel yöneticilerin katılımıyla bilahare düzenlenecek Danışma Toplantılarında tartışılacak ve bunların ışığında hazırlanacak Politika Tavsiye Raporu İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün dikkatine sunulacak.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi