MENÜ KAPAT

GENÇLER PROJEYİ TANITTI

Genç Dostu Kentler Endeksi(GDKE) projesi tanıtım toplantısı Aşkiye – Neşet Çal Sahnesinde yapıldı.

Genç Dostu Kentler Endeksi(GDKE) projesi, İsveç Başkonsolosluğu desteği ile Habitat Derneği ve Ortak Gelecek için Diyalog Derneği ortaklığında yürütülecektir. Proje, temel olarak gençliğin(yerel) karar alma süreçlerinde dahiliyetini ve kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler yaratmayı ve gençliğin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Lüleburgaz’dan, GENKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yazgülü Tunar, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Ecem Nur Ercan ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi Esra Bal da proje elçileri olarak görev almaktadır.

Nedir Habitat?

Habitat Derneği (Habitat), sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kuruldu. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan  Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına bir çok proje ve program geliştirdi. Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etti. Bununla birlikte TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek verdi.

En geniş gençlik ağı

Habitat Derneği öncülüğünde ülke genelindeki gençlik meclislerinin bir araya gelmesiyle 2004’te kurulan Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP), Türkiye’nin en geniş gençlik ağıdır. Bugün 72 ildeki gençlik meclisleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci kulüpleri ve gençlik platformları arasından 220 üye kurumu çatısı altında toplamaktadır.

Habitat Derneği ve Ulusal Gençlik Parlamentosu kurulduğu günden bu yana Türkiye’de gençlerin toplumsal hayata ve karar alma süreçlerine aktif katılımını hedefleyen çalışmaları ile ülkemizde bütüncül bir gençlik politikasının geliştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Gençlik Meclislerinin yasal dayanağını oluşturan Belediye Kanunu ve Kent Konseyi Yönetmeliklerine katkılar sunmuştur. “Seçilmek İstiyorum” kampanyası ile milletvekili seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesini sağlayan 2006 anayasa değişikliği sürecine katkı sağlamıştır. 2009 mahalli idareler seçimleri öncesinde “Her Meclise Bir Gençlik Temsilcisi,” 2011 genel seçimleri öncesinde ise “Geç Değil Genç” kampanyalarını yürüterek gençlerin seçilme süreçlerini desteklemiştir. 2013 – 2014 yılları arasında da “Genç Dostu Adaylar & Genç Dostu Kentler” kampanyasını yürüterek gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olmasının takipçisi olmuştur. 2015 Genel Seçimleri’ne yönelik olarak yürüttüğü “Seçilmek İstiyorum” kampanyasıyla temsiliyette adalet ilkesi gereği gençlerin daha fazla temsil edilebilmesi ve oy kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmaya devam etmiştir.

Bu proje bir kampanyanın sonucu

Genç Dostu Kentler Projesi, İsveç Başkonsolosluğu’nun desteği ile 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ne yönelik yürütülen Genç Dostu Adaylar & Genç Dostu Kentler Kampanyasının bir sonucudur. Kampanya kapsamında kentlerin gençlik ihtiyaç ve önceliklerine göre planlanması, yerel yönetim bütçeleri ve planları oluşturulurken gençlik bakış açısının plan ve bütçelere yansıtılması, gençlik hakları ve çalışmalarına yönelik özel birimlerin oluşturulması için Belediye Başkanı adaylarının politikalarını etkilemek hedeflenmiştir.

Ayrım gözetmeksizin

Kampanya boyunca siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yerelde yapılan çalışmalar sonucunda 55 il, 91 ilçede 242 belediye başkan adayı iyi niyet sözleşmesini imzalayarak, görev alacakları kentlerin Genç Dostu Kentler haline gelmesi için çalışacaklarına söz vermiştir. Seçim sonuçlarına göre genç dostu olmaya söz veren adaylar arasından 28 İl, 40 İlçeden 68 Belediye Başkanı seçilmiştir.

5 pilot kent seçildi

Genç Dostu Kentler projesi, Aralık 2014 – Kasım 2015 tarihleri arasında yine İsveç Başkonsolosluğu’nun desteği ile pilot kentlerde genç dostu kent kavramını geliştirmeyi, gençlerin ihtiyaç, talep ve önerileri doğrultusunda yerel gençlik politikalarının oluşturulmasını, etkin gençlik katılımı için kapasite geliştirmeyi hedeflemiştir. Proje kapsamına farklı coğrafi konumlarda, farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip, farklı siyasi parti üyesi belediye başkanları tarafından yönetilmekte olan 5 pilot kent seçilmiştir. Bu kentler Denizli, Isparta, Kuşadası, Siirt ve Rize’dir. Proje dahilinde yerel gençlik politikaları çalıştayları düzenlenmiştir. Çalıştaylarda genç katılımcılar Genç Dostu Kent projesi, kentlilik bilinci, genç bir yurttaş olarak kentini ve kendini ilgilendiren karar alma süreç ve mekanizmalarına nasıl dahil olabilecekleri ve hakları konularında farkındalık sahibi oldukları eğitimler almıştır. Çalıştaylar öncesinde 5 ana konu bağlamında derlenen konular üzerinden, genç katılımcıların ihtiyaç ve öncelikleri belirlenmiş ve bu önceliklere yönelik politika önerileri geliştirilmesi sağlanmıştır.

Proje amacı

Genç Dostu Kentler Endeksi (GDKE) projesi, Mart 2016 – Mart 2018 dönemine yönelik İsveç Başkonsolosluğu desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği ortaklığında yürütülecek proje, temel olarak kapasite gelişimi ve katılım hakları temelinde farkındalık yaratmayı, gençliğin (yerel) karar alma süreçlerine dahiliyetini ve kentlerine olan aidiyetini artırmayı, gençler için daha yaşanabilir kentler yaratmayı ve gençliğin katılımını sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda proje, merkezi ve yerel yönetimlerin gençliğin ihtiyaçlarını ve önceliklerini görebileceği, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör çalışmaları için altlık olabilecek ve katılım konusunda bir destek mekanizması ve temel bir araç ortaya koymayı amaçlamaktadır.

5 konu ve alt başlık

Bu amaç için proje dahilinde, gençlik öncelikleri ve ihtiyaçları 5 konu, bu konular altındaki alt başlık ve faktörler halinde ele alınacak ve toplanan veriler ile gençliğe ilişkin istihdam oranı, nüfus oranı gibi temel verilerle çaprazlanarak bir endeks çalışması yapılacaktır.

Proje aracılığı ile Türkiye’deki bütün gençlerin katılımına yönelik olarak tasarlanan web sitesi üzerinden gençlerin fikirleri derlenecektir ve buna ek olarak proje dâhilinde belirlenen 15 kente yönelik daha detaylı çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, her kentten belirlenecek gönüllülerin eğitimi ile gönüllülerin kendi kentlerinden derleyeceği verileri ve kentlerde düzenlenecek çalıştayları içermektedir. Gönüllülerin eğitimi, gerçekleştirilecek anket çalışması, veri toplama ve olgu doğrulama ve takibi üzerine gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında belirlenen kentler, Adana, Aydın, Bartın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Muş, Samsun, Siirt, Van, İzmir/Bornova ve İstanbul/Kartal’dır.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi