MENÜ KAPAT

Anasayfa > Kentimizi Tanıyalım > Evlendirme İşlemleri Evlilik İşlemleri

Evlendirme İşlemleri

ÖNEMLİ DUYURU

COVID-19’UN BULAŞMA YOLLARI VE KORUMA ÖNLEMLERİ HUSUSUNDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 20 08.2021 TARİH VE 13441 SAYILI – 25.08.2020 TARİH VE E.13677  SAYILI GENELGELERİ ÇERÇEVESİNDE UYULACAK KURALLAR

 1. Nikah Salonumuza gelecek davetlilerin maskelerini takılı bir şekilde gelmeleri önem arz etmektedir. Maskesi olmayan davetliler salona alınmayacaktır. Ayrıca Davetliler girişte  HES Kodu üzerinden aşılı veya azami 48 saat önce yapılmış PCR testi sorgulamasını göstermek zorundadır. Kişilerin  hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise salona alınmayacaklardır.
 2. Nikah Salonunun girişinde ve çıkışında tokalaşma ya da kucaklaşma/sarılma yapılmamalı ve sosyal mesafe korunmalıdır.
 3. Nikah esnasında; Nikah Memuru, Gelin-Damat ve Nikah şahitlerinin de maskeleri takılı olacaktır.
 4. NİKAH SALONUMUZ GENELGE GEREĞİ KAPALI YERLER İÇİN KİŞİ BAŞINA ASGARİ 6 M2 BULUNMASI ŞARTI NEDENİYLE TOPLAM 50 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILMIŞ OLUP, FAZLASI İÇİN ISRAR EDİLMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

 

ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları Nelerdir?

On sekiz yaşını doldurmuş ve mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.
Ayrıca;
a)-On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne-baba izni, anne baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile
b)-On altı yaşını dolduran kadın ve erkek  hakimin izni ile evlenebilir.
c)-On beş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.
Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenlerle evlenmeleri anne – baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızasını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana- baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanabilir. Ana-babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.
d)- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığını veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına , kaldırılmasına karar verdiği takdirde kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.4721 Sayılı T.M.K 132 .Maddesi ve Evlendirme Yönetmeliğinin 15/c maddesi.

Not: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur

Müracat Nasıl Yapılır?

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi 2. Katta bulunan Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde yapılmaktadır. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütülebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgilerinin bulunması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekalet ile evlenme yapılamaz

Evlilik Başvurusunda Gerekli Belgeler nelerdir?

 1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 10 seneyi geçmemiş, silinti ve kazıntısız, soğuk mühürlü, resimli nüfus cüzdanları kabul edilir. Ehliyet, SSK kartı ve benzeri kimlik kartları kabul edilmez. (Evlendirme Yönetmeliği Madde 18)
 2. 4’er adet vesikalık fotoğraf .Fotoğraflar renkli ve ön cepheden baş açık, İnkılap İlkelerine uygun olarak sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde olması gerekmektedir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. ( Fotokopi ve kopya fotoğraflar geçersizdir. Bu gibi fotoğraflar kesinlikle kabul edilmez)
 3. Evlenecek çiftler 4’er adet fotoğraf, nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileriyle Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde bulunan Evlendirme Memurluğu’na başvuracaktır. Resmi veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından alınacak sağlık raporu-resmi kurul sağlık raporu
  NOT: Aile Sağlık Hekiminizi htpp://sbu.saglık.gov.tr /sbahbs  adresinde öğrenebilirsiniz.
 4. Yabancılar için LAHEY ‘e imzalı ülkelerin vatandaşları için Uluslararası Çok Dilli Bekarlık Belgesi ,
  Diğer ülke vatandaşları için Konsolosluktan ( valilik onaylı) yada Büyükelçilikten (Dışişleri Bakanlığı onaylı) bekarlık ve doğum belgesi,
  Bekarlık ve doğum belgesini kendi ülkelerindeki yetkili makamlarından aldıktan sonra Türk Konsolosluğuna onaylatılarak evlendirme memurluğuna teslim edilecektir. Ayrıca pasaportların giriş çıkış tarihleri, vize süreleri kontrol edilmekte, eğer uygunsa Notere tercüme edilmesi gerekmektedir.

Evlendirme Müracaatı İle İlgili Diğer Bilgiler Nelerdir?

 1. Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt anında söylemeleri gerekmekte olup, soyadı kullanma dilekçesi sisteminde çıktı alarak evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.
 2. Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir. Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanır.
 3. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.
 4. Evrakları eksik olan ve nikah ücretini yatırmayan çiftlere nikah için gün verilmeyecektir.
 5. Müracaat edildikten sonra enerken gün varsa 1 (bir) gün sonraya verilir.
 6. Müracaat tarihinde yasa gereği nikah akdi yapılmamaktadır.
 7. Cuma günü saat: 14.00-17:30 arasında nikah akdi yapılmamaktadır.
 8. Cumartesi, Pazar günleri ise saat 14:00’ten önce nikah programı alınmamaktadır.
 9. Nikah töreninde şahitlik yapacakların; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya ehliyetlerinin olması ve istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

2021 Yılı Nikah Ücretleri Ne kadardır?

 • Evlenme İzin Belgesi Ücreti : 80 TL
 • Mesai Saati İçerisinde Gerçekleşen Nikah Ücreti: 190  TL
 • Mesai Saati Dışında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde Gerçekleşen Nikah Ücreti : 580 TL
 • Mesai Saati Dışında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Dışında Gerçekleşen Nikah Ücreti: 710 TL
 • Yabancı Evlilik Başvurularında Dosya İnceleme Ücreti: 300 TL
Call Now ButtonÇağrı Merkezi