MENÜ KAPAT

Bölgemizin ilk uluslararası kongresi LYKA’daydı!

Belediyemiz ve Kırklareli Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve girişimcilik alanında bölgemizin ilk uluslararası kongresi olan “Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Tekonoloji ve Tasarım Kongresi” 26 – 28 Eylül tarihleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde(LYKA) gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesi’nin temalı yıllarından biri olan 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı’nda girişimcilik, teknoloji, inovasyon ve tasarım alanlarında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve literatüre katkı sağlamak için düzenlenen kongre üç gün sürdü.

Her yerde her şeyde herkes için inovasyon ve tasarım

Kongrenin ilk gününde Belediye Başkanımız Dr. Murat Gerenli bir konuşma yaptı. Başkan Gerenli konuşmasında şunları söyledi: “Dünya’da teknolojinin gelişmesi şüphesiz ki bilimsel çalışmaların bir yansımasıdır. Bilim insanlarının, araştırmacıların, tasarımcıların ve girişimcilerin hayatımızı şekillendirdikleri bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle Lüleburgaz Belediyesi olarak her zaman bilimsel, sanatsal etkinlikleri desteklemek bizim için önemli olmuştur. Çünkü bizler Lüleburgaz ve çevresinde yaşayan bireylerin her anlamda çağdaş bir hayat sürmeleri için çalışıyoruz. Klasik anlamdaki yerel yönetim anlayışından farklı olarak bu kente nasıl daha fazla yarar sunabiliriz düşüncesinden hareketle son üç yıldır temalı yıllar yaşıyoruz. 2016 yılının teması kadındı ve yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğini yaratan iklimi sürdürülebilir kılacak sistemi kurmak, kadını hayatın tüm alanlarında güçlendirmek, kadın özgü stratejiler geliştirmek için çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik.

Kadın yılı kapsamında bu kente sunulan en güzel katkılardan birisi şu an içinde bulduğumuz Kadın Akademisidir. 2017 yılını bisiklet yılı ilan ederek kent yaşamında çevreci ve ekonomik bir ulaşım aracı olan bisiklet ve bisikletli yaşama dikkat çekmeyi hedefleyen yine çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz 2018 yılının temasını ise “Her yerde her şeyde herkes için inovasyon ve tasarım” sloganıyla inovasyon ve tasarım yılı olarak belirledik.

Çünkü Dünyada ve Türkiye’de ekonomiye değer katan ve halkın yaşam kalitesini arttıran en değerli kavramlar inovasyon ve tasarımdır. İnovasyon değer yaratan bir yeniliğin herkes tarafından kullanılması ve yayılması anlamını taşır. Tasarım ise bu kullanımın herkes tarafından hissedilecek ve kolaylıkla anlaşılacak şekilde yapılmasını sağlar.

Trakya bölgesinde girişimciliğin desteklenmesi, girişimcilik ekosisteminin kurulması, inovasyon, tasarım ve girişimcilik kültürünün Lüleburgaz’a yerleştirilmesi için Belediye meclisimiz tarafından 2018 yılı İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan edildi. Bu yıl kapsamında gerçekleştirdiğimiz çok sayıdaki etkinliğin bence en önemlilerinden birisi bugün başlıyor.

Kırklareli Üniversitesi ile ortak bir çalışma olarak bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Tekonoloji ve Tasarım Kongresi’ne tekrar hoş geldiniz diyerek gelecek yıllardaki kongrelerimiz başta olmak üzere diğer etkinliklerimizde de sizleri yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Ayrıca tüm temalı yıllarımızda bize paydaş olan ve böylesine önemli bir bilimsel etkinliğin gerçekleşmesindeki katkıları nedeniyle başta Sayın Rektörüm Prof. Dr. Bülent Şengörür ve Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sayın Bora ASLAN olmak üzere emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyor, yeni etkinliklerde buluşmayı diliyorum.”

“En önemli katkı bilime olacak”

Açılışta konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2007 yılında kurulan Kırklareli Üniversitesi’nin, ülke içinin yanı sıra Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri ve Dünya ülkelerini kapsayacak şekilde yükseköğrenim imkanı sunduğunu söyledi.
Dinamik, tecrübeli ve kurumsal kültüre sahip kadrosu ile üniversitelerinin bilinçli bireyler yetiştirdiğini belirten Şengörür,  üniversitelerin misyonlarını gerçekleştirmesinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğin, bilgi paylaşımının önemli olduğunu ifade etti.
Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hızla gelişerek değişen bu çağda, tasarım, inovasyon ve girişimciliğin öneminin artmaya devam ettiğini vurgulayan Şengörür, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Teknoloji ve Tasarım kongresi’nin gerek akademik camiaya gerekse sektörel çevrelere katkılar sunacağını düşünmekteyiz. Ancak en önemli katkı tabii ki bilime olacaktır. Çeşitli ülkelerden ve ülkemizdeki farklı üniversitelerden sektörel alanlardan gelen katılımcıların bilimsel çalışmalarını sunacakları bu kongrede en önemli kazanç bilim adına olacaktır. Kongre boyunca teknoloji, inovasyon, girişimcilik ve tasarım alanlarında 70’in üzerinde Türkçe ve İngilizce bildiri sunulacaktır. Gerçekleşecek bilgi paylaşımının ülkemizin bilimsel ve sanayi üretimine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Üniversite ve yerel yönetimler işbirliğinin güzel bir örneği olarak görülecek olan bu kongrenin gerçekleşmesinde katkıları nedeniyle de başta Lüleburgaz Belediye Başkanı ve kurum elemanlarına, Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü nezdinde emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

60 katılımcı, 51 bildiri

Kongrenin çağrılı konuşmacılarından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Mertkan Gezgin Teknoloji çağının hastalığı Nomofobi ile ilgili bilgi verirken, Polonya Katowice Ekonomi Üniversitesi’nden Prof.Dr. Maciej Mitrega ise girişimcilik ve inovasyon hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kongrede 60 katılımcı, toplam 51 bildiri ile katıldı. Kongrede ülkemizden ve dünyadan çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerin yanı sıra sanayi kuruluşlarından temsilcilerin de bildirileri ile yer alması sanayi–üniversite buluşması açısından kongrenin başarıları arasında yer aldı.

Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri kongre özet kitapçığında yayınlandı. Ayrıca tam metin olarak gönderilen bildiriler de tam metin kongre kitapçığında veya hakem sürecinden sonra EJOVOC dergisinde yayınlanacak.

Yapılan değerlendirme sonrasında ICETID’in (International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design) gelecek yıllarda da Lüleburgaz’da gerçekleştirilerek süreklilik kazanmasına karar verildi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi