MENÜ KAPAT

ATATÜRK MAHALLESİ’NDE KURULACAK SEMT PAZARI İÇİN HAFTANIN SALI ve PERŞEMBE GÜNLERİ PAZAR TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLAN

ATATÜRK MAHALLESİ’NDE KURULACAK OLAN SEMT PAZARI İÇİN HAFTANIN SALI ve PERŞEMBE GÜNLERİ PAZAR TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLAN

1-) Haftanın Salı günleri 1.5 m x 2.25m ebatlarında (T21-T36 arası, T73-T88 arası, T89- T104 arası, T133-T138 arası) 54 adet üretici, 1.5 m x 3 m ebatlarında ( B1-B11 arası ) 11 adet balıkçı, 1.5 m x 4.5 m ebatlarında ( T1-T20 arası, T37- T72 arası, T105-T132 arası, T139- T264 arası ) 105 adet gıda, sebze meyve tezgahının tahsisi yapılacaktır.

2-) Perşembe günleri 1.5m x 3 m ebatlarında (B1- B11 arası ) 11 adet balıkçı, 1.5 m x 6.25m ebatlarında ( T238- T264 arası, T221-T235 arası, T179-T220 arası ) 28 adet gıda dışı tuhafiye, tekstil vb, 1.5m x 4.5 m ebatlarında (T1-T178 arası ve T236- T237) 90 adet gıda dışı tuhafiye, tekstil vb. tezgahı tahsisi yapılacaktır.

Haftanın Salı ve Perşembe günlerinde pazar açılış-kapanış saatleri 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 08.30 – 21.30 saatleri olarak, 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında 08.30 – 19.30 saatleri olarak belirlenmiştir.

3-) Talep eden ve gerekli şartları sağlayarak kura işlemine katılmaya hak kazanan pazarcılara ve üreticilere yer tahsisi kura ile Belediye Encümeni huzurunda Noter aracılığıyla yapılacaktır.

4-) Tahsis süresi ile ilgili Yönetmeliğin “Satış Yerlerinin İşletilmesi” başlığındaki 11. maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır.

5-) Tahsisin devri ile ilgili Yönetmeliğin “Tahsisin Devri” başlığındaki 16. maddesindeki hükümlere göre yazılı talepte bulunulması şartı ile Encümen Kararı ile tahsisler devredilecektir.

Ancak, 1. fıkradaki devirler haricinde tahsis edilen satış yeri 2 yıl devredilmeyecektir.

6-) Tahsis işleminde Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer Pazar yerinde satış yeri bulunmayanlara öncelik verilecektir.

7-) Kura işlemine katılmaya hak kazananların adedinin, yerleşim planında belirlenen balıkçı, üretici, meyve-sebze-gıda ve tuhafiye-giyim-tekstil tezgah adetlerinden fazla olması halinde, Lüleburgaz İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Lüleburgaz Meslek Odalarına kayıtlı olanlara tahsis işleminde öncelik verilecektir.

 

8 -) Yönetmeliğin 12. maddesindeki hükümler gereğince;

8.1. Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek
 2. b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak
 3. c) Vergi mükellefi olmak

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak

 1. d) İlgili Yönetmeliğin ekindeki EK-1’de yer alan dilekçenin kayıtlı olması
 2. e) Son 6 ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf
 3. f) Satışa sunulacak ürünlerin cins ve miktarlarının bildirilmesi

 

8.2. Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. a) Sebze ve meyve üreticisi olmak
 2. b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge
 3. c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak

ç) İlgili Yönetmeliğin ekindeki EK-1’de yer alan dilekçenin kayıtlı olması

 1. d) Son 6 ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf
 2. e) Satışa sunulacak ürünlerin cins ve miktarının bildirilmesi

 

9-) Satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcı ve üreticilerin, Yönetmeliğin ekindeki EK-1 dilekçe formunu doldurarak istenen belgelerin yer aldığı başvuru dosyalarını, 03/01/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Tek Masa Hizmet Birimine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

10-) Kura işlemine katılma hakkı kazananların listesi, Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

İlanen Duyurulur.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi