MENÜ KAPAT

8 KASIM MAHALLESİ ESKİ MÜSELLİM CADDESİNDE SEMT PAZARI YERİNDE BOŞ DURUMDA OLAN TEZGAHLAR İLE İLGİLİ PAZAR YERİ TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLAN

8 KASIM MAHALLESİ ESKİ MÜSELLİM CADDESİNDE SEMT PAZARI YERİNDE KURULACAK OLAN HAFTANIN ÇARŞAMBA, CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ BOŞ DURUMDA OLAN TEZGAHLAR İLE İLGİLİ PAZAR YERİ TAHSİS İŞLEMLERİNE AİT İLANDIR.

1-) Haftanın Çarşamba günü 1,5 m x 3 m ebatlarında 151 adet üretici, 1,5m x 2,50 m ebatlarında 20 adet üretici ve 3,85 m x 2,70 m ebatlarında 3 adet balıkçı, Haftanın Cumartesi 3,85 m x 2,70 m ebatlarında 3 adet balıkçı, Haftanın Pazar günü 1,5 m x 6 m ebatlarında 15 adet tuhafiye-giyim-tekstil, 1,5m x 5,00 m ebatlarında 7 adet tuhafiye-giyim-tekstil,  ve 3,85 m x 2,70 m ebatlarında 3 adet balıkçı tezgâh alanının tahsisi yapılacaktır.

2-) Haftanın Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günlerinde Pazar açılış-kapanış saatleri 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında 08.30 – 21.30 saatleri olarak, 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında 08.30 – 19.30 saatleri olarak belirlenmiştir.

3-) Talep eden ve gerekli şartları sağlayarak kura işlemine katılmaya hak kazanan pazarcılara ve üreticilere yer tahsisi kura ile Belediye Encümeni huzurunda Noter aracılığıyla yapılacaktır.

4-) Tahsis süresi ile ilgili Yönetmeliğin “Satış Yerlerinin İşletilmesi” başlığındaki 11. maddesindeki hükümlere göre işlem yapılacaktır.

5-) Tahsisin devri ile ilgili Yönetmeliğin “Tahsisin Devri” başlığındaki 16. maddesindeki hükümlere göre yazılı talepte bulunulması şartı ile Encümen Kararı ile tahsisler devredilecektir.

Ancak, 1. fıkradaki devirler haricinde tahsis edilen satış yeri 2 yıl devredilmeyecektir.

6-) Tahsis işleminde Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer Pazar yerinde satış yeri bulunmayanlara öncelik verilecektir.

7-) Kura işlemine katılmaya hak kazananların adedinin, yerleşim planında belirlenen balıkçı, üretici, ve tuhafiye-giyim-tekstil tezgah adetlerinden fazla olması halinde, Lüleburgaz Meslek Odalarına kayıtlı olanlara tahsis işleminde öncelik verilecektir.

8 -) Yönetmeliğin 12. maddesindeki hükümler gereğince;

8.1. Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek
 2. b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak
 3. c) Vergi mükellefi olmak

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak

 1. d) İlgili Yönetmeliğin ekindeki EK-1’de yer alan dilekçenin kayıtlı olması
 2. e) Son 6 ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf
 3. f) Satışa sunulacak ürünlerin cins ve miktarlarının bildirilmesi

8.2. Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. a) Sebze ve meyve üreticisi olmak
 2. b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge
 3. c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak

ç) İlgili Yönetmeliğin ekindeki EK-1’de yer alan dilekçenin kayıtlı olması

 1. d) Son 6 ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf
 2. e) Satışa sunulacak ürünlerin cins ve miktarının bildirilmesi

9-) Satış yeri tahsis talebinde bulunacak pazarcı ve üreticilerin, Yönetmeliğin ekindeki EK-1 dilekçe formunu doldurarak istenen belgelerin yer aldığı başvuru dosyalarını, 04/11/2019- 08/11/2019 tarihleri arasında mesai saatleri arasında Belediyemiz Tek Masa Hizmet Birimine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

10-) Kura işlemine katılma hakkı kazananların listesi, Belediye ilan panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

İlanen Duyurulur.

YERLEŞİM PLANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi