MENÜ KAPAT

2019 Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı

“Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir!” Mustafa Kemal ATATÜRK

Lüleburgaz Belediye Meclisi tarafından 01/03/2018 tarihli meclis toplantısında Komisyon Başkanlarından oluşan komisyona havale edilen ‘Temalı Yıl’ konulu evrak 07/03/2018 tarihli toplantıda görüşüldü. Toplantıda alınan karar doğrultusunda 2019 yılının ‘2019 Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı’ olarak ilan edilmesi meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

“Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyettir. Cumhuriyet idaresi, Türk milletinin örf, adet ve öz karakterine en uygun, kendi özüne dönüşü ve kendindeki özel kabiliyeti fark etmesi demektir.” diyen eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, bugün hala dünya üzerinde tek ve örnek olmayı sürdürüyor.

Onun kurduğu Cumhuriyetin ve kuruluş felsefesinin, “Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü, ‘muasır medeniyet’ seviyesinin üstüne çıkaracağız’ sözleriyle tanımladığı vizyondan hiç ayrılmadan geleceğe ilerleyen Lüleburgaz Belediyesi, kentte yaşayanlarıyla, Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse bilimi seçin’, ‘Benim savaşım bitmedi. Şimdi cehaletle savaşım başlıyor.” sözlerinden ilham alarak geleceği planlıyor.

Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı

Lüleburgaz Belediyesi, özgür ve bağımsız bireyler yetiştirme, çağdaş ve medeni bir toplum olarak yaşama ve yaşamaktan mutlu olacağımız Lüleburgaz’ı yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lüleburgaz Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı’nda yer alan ‘Etki Yaratan Kent Olmak’ amacının ‘Tematik etkinlikler ve uygulamalar gerçekleştirerek makro düzeyde etki yaratmak’ hedefinden hareketle her yılın temalı yıl olarak planlanması ve uygulanması gerçekleştirilmektedir.

Şimdi zaman, “Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz” diye seslenen, büyük önderimiz Atatürk’ü, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’dan Anadolu topraklarına ayak bastığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı’nda, gençliğe armağan edilen büyük bayramın 100. Yıl dönümünde, anlama, anlatma, ulusal bilgi ve bilincimizi yükseltme zamanıdır. Ulusal ve ülkesel birlik ve bütünlüğümüzün temel güç kaynağı olan bu gücü ileriye taşıyacak olan gençliğin, Ata’sını anlama, anlatma ve kendi farkına varma, kendini geliştirme ve gerçekleştirme fırsatı bulacağı yıl olarak 2019 yılı Lüleburgaz Belediye Meclisi tarafından ‘Atatürk’ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı’ ilan edildi.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi