MENÜ KAPAT

2019 ATATÜRK’Ü ANLAMA, ANLATMA VE GENÇLİK YILI SLOGAN YARIŞMASI SON 2 GÜN!

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

2019 ATATÜRK’Ü ANLAMA, ANLATMA VE GENÇLİK YILI SLOGAN YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

1 Ekim- 17 Ekim 2018 tarihleri arasında devam edecek yarışma tüm halka açık olup yarışma birincisine 1 adet laptop, ikincisine 1 adet tablet ve üçüncüsüne 1 adet tablet hediye edilecektir.

DÜZENLEYEN KURUM: LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

KONU : 2019 Atatürk’ ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı’nı Sen Anlat!

TÜRÜ : SLOGAN YARIŞMASI

AMACI : Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışma ile; “Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz” diye seslenen, büyük önderimiz ATATÜRK’ ü, 19 Mayıs 1919’ un 100. Yıldönümünde ulusal ve ülkesel birlik ve bütünlüğümüzün temel güç kaynağı olan ve bu gücü ileriye taşıyacak olan gençliğin; anlama, anlatma fırsatı yaracak ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLESİ: Tüm halkımız.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU: Seçici kurul, Lüleburgaz Belediyesi tarafından belirlenecek biri Kurul Başkanı olmak üzere 5 kişiden oluşacaktır.

 SÜRESİ :  1 Ekim- 17 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapılması gerekmekte olup

17 Ekim 2018 saat 17:30’dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 18-19 Ekim 2018

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 19 Ekim 2018 saat 17: 00

ÖDÜLÜN VERİLMESİ: 2019 Atatürk’ ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı Açılış Gecesi

 KATILIM KOŞULLARI:

 • Yarışma ulusal ve tek kademeli olup, tüm vatandaşlarımıza açıktır.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 3 adet sloganla katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak katılımcının sloganı ile birlikte Adı-Soyadı, Yarışma için katılımcı tarafından belirlenmiş olan rumuz, TC Kimlik Numarası, Açık Adresi, Telefon Numarası ve varsa e-posta adresini de iletmesi gerekmektedir. Katılım Formu Şartname eklerinde yer almaktadır.
 • Yarışma ile ilgili başvurular adrese posta, faks yolu ile veya iletişim kısmında bilgisi verilen e-posta adresine yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili başvuru ve teslimler için;

Elden veya posta-kargo ile katılımlarda;

Yarışmacı her slogan için ayrı ve kapalı bir katılım formu düzenleyecektir. Formun yer aldığı kapalı zarfın üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı en az altı ( 6) haneli “RUMUZ” ile   “Lüleburgaz Belediyesi Slogan Yarışması” ifadesi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.

e-mail ile katılımlarda;

Yarışmacı her slogan için ayrı bir rumuz ile sloganyarismasi@luleburgaz.bel.tr   adresli Lüleburgaz Belediyesine ait mail adresine doldurdukları katılım formunu gönderecektir.

Tüm rumuzlara ait bilgiler ayrı bir yerde Lüleburgaz Belediye Başkanlığınca gizli olarak yarışma sonuçlanana kadar saklanacaktır. Yapılan başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekretaryası tarafından yapılacaktır. Kimlik doğrulaması yapılan yarışmacılar değerlendirmeye alınacaktır.

 • Her katılımcı, en fazla üç tane rumuz ve her rumuz için bir sloganla yarışmaya katılabilir.
 • Sloganlar, konuyu tam ve net bir şekilde anlatmalı, akılda kalıcı olmalı, yalın ve anlaşılır olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan sloganın orijinal olması, ilk defa dile getiriliyor olması ve herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olmalıdır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
 • Konu ile ilgili daha geniş bilgi iletişim kısmında belirtilmiş olan telefon numarasından alınabilir.
 • Oluşturulacak jürice yarışma birincisi seçilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm sloganların kullanım hakkı Lüleburgaz Belediyesine ait olacaktır.
 • Katılımcılar; dereceye giren sloganlarının, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nın beyan ettiği alanlarda, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiklerini peşinen kabul ederek ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için de tam yetki verdiklerini kabul ederler.
 • Katılımcılar Lüleburgaz Belediyesinin ödül alan sloganları kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan slogan; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Lüleburgaz Belediyesini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 • Katılım formunu doldurup yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki bütün katılım ve yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Lüleburgaz Belediyesinin kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 ÖDÜL: Yarışma birincisine 1 adet laptop, ikincisine 1 adet tablet ve üçüncüsüne 1 adet tablet hediye edilecektir. Birinci seçilen slogan yılın sloganı olacaktır.

DİĞER KOŞULLAR

 • Şartnamenin ana ilke ve esasları çerçevesinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirleri almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Lüleburgaz Belediyesi yetkilidir.
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi sonucu ödülle değer slogan bulunmadığı takdirde Yarışma Lüleburgaz Belediyesi tarafından iptal edilir.
 • Ödülle değer bulunmayan tüm katılımcıların sloganları Lüleburgaz Belediyesi tarafından imha edilecektir.

İLETİŞİM VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü – Evrak Kontrol Birimi

Adres : Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli 39750

Tel : 0288 417 10 12

Faks : 0288 417 47 79

E-posta: sloganyarismasi@luleburgaz.bel.tr

Ayrıntılı Bilgi: Şenay Ünlü 0288 417 10 12 Dahili: 2295

Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi